חידוש הסנהדרין בימינו

מתוך ידידי הסנהדרין
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חידוש הסנהדרין בימינו

מערכת משפט היא מיסודות כל חברה. וכבר קבעו ח"ל את משקלה של מערכת משפט כאחד מיסודות החברה האנושית: "רבן שמעון בן גמליאל אומר: על שלשה דברים העולם עומד: על הדין, ועל האמת, ועל השלום, שנאמר: "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" (זכריה ח,טז). (אבות פ"א מי"ח) שלב נוסף ומתקדם בשכלול מערכת המשפט בישראל, בא בעקבות עצת יתרו חותן משה: "ואתה תחזה מעל עם אנשי חיל יראי אלהים אנ שי אמת שנאי בצע, ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת. ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך, וכל הדבר הקטן ישפטו הם, והקל מעליך ונשאו אתך" (שמות יח, כא-כב).

מחבר: הרב ישי באבד

 • מבוא: החידוש שבחידוש הסנהדרין. חשיבה ארץ-ישראלית – כרקע לפעילות הסנהדרין. חיות התורה שבעל פה ללא הסנהדרין. הסנהדרין ומדינת ההלכה. הערות שוליים
 • פרק ראשון: המשפט – מיסודות העולם. זקני ישראל. ראשית הסנהדרין. מצוות הקמת בתי דין בישראל והחובה להישמע להם.
 • פרק שני: מקור הסמכות. יסודות העולם מושרשים בתורה. דעת תורה בעניינים שאינם תורניים. הכפייה כמסד לסמכות. דמוקרטיה וכפייה בהלכה.
 • פרק שלישי: מצוות "לא תסור" – גדריה ומשמעותה. תחומי סמכות הסנהדרין. האם יש משמעות למקום מושב הסנהדרין לעניין סמכותם?
 • פרק רביעי: הסמכות הרבנית בימינו. מעמדה של הרבנות הראשית. רבנות ולאומיות.
 • פרק חמישי: דגמים לסמכות תורנית בדורנו. גדולי תורה. רבנים ודיינים.
 • פרק שישי: איסור והיתר העלאה על הכתב של התורה שבעל-פה
 • פרק שביעי: שער החידוש. חידוש הסמיכה בדברי הרמב"ם.
 • פרק שמיני: שאלות ותשובות לעניין חידוש הסמיכה
 • פרק תשיעי: חידוש הסנהדרין לאחר מאות שנות גלות
 • פרק עשר
 • פרק אחת עשר: לתולדות חידוש הסמיכה בידי רבי יעקב בירב

© הרב ישי באב"ד, ירושלים תובב"א, תשס"ה. כל הזכויות שמורות.