מבוא התלמוד

מתוך ידידי הסנהדרין
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מבוא התלמוד

יסודות קבועות ועקרים וענפים שונים שהנהיגו חז"ל בשני התלמודים בבלי וירושלמי הן בהלכה והן באגדה בדרכי הלמוד והדרוש ללמד אותנו דינים והלכות וחכמה ומוסר ועקרי הדת וגם ביאור ענין תורה שבעל פה וספור קורות התקנות והגזירות איך נתקנו ונגזרו ע"י הנביאים והנשיאים והחכמים דור אחר דור והסיבות שהניעו אותם להשתדל גדרות הללו, אשר לקטתי וקבצתי משני התלמודים ומן המדרשות וגם שאר ספרי חכמי ישראל הראשונים היו לי למעין, והוצאתי לאור לטובת אחינו בני ישראל המתאוים תאוה להשביר צמאונם בענינים כאלו.