לתולדות הסנהדרין בישראל

מתוך ידידי הסנהדרין
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן הספר

  • הקדמה סדר היום בישראל, סמיכה, סנהדרין, סנהדרין בעד מה? סנהדרין בלשכת הגזית, בית דין הגדול בירושלים, יוסף בן מתתיהו הכהן.
  • פרק ראשון בית דין הגוול, מועצת הזקנים, כנסת הגדולה, סנהדרין בימי ממשלת יון, בימי החשמונאים, סנהדרין של צדוקים, סנהדריה הגדולה בימי הורדוס ונציבי רומא.
  • פרק שני ראשי סנהדריה, נשיאים, זוגות: נשיא ואב"ד, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, יהושע בן פרחיא ונתאי הארבלי, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, שמעיה ואבטליון, בני בתירא, הלל וצאצאיו.
  • פרק שלישי בני לוי, הכהנים הגדולים, קטגוריא בין הכהנים ובין הנשיאים, צדוקים, השלטון הראשי בימי המלחמה, יוסף בן גריון, רשב"ג, הכהנים הגדולים חנן ויהושע בן גמלא.
  • פרק רביעי תולדות יוסף ואמונתו, יוסף בתור שליט ושר הצבא, יוסף לא האמין בנצחון נבג הרומאים, יוסף חפץ להציל מה שאפשר להציל, יוסף אהב את עמו, יוסף בשבי, יוסף ברומא.
  • פרק חמישי ספרי יוסף, ראשונים וגדולי הדור חבבו את ספריו. "משהו על יוסף" להרב הגאון הרצוג שליט"א, מענה על דבריו. יוסף האמין בתורה ומסורה בכל לבבו.

© הרב יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק, תש"י