לקוטי שיחות שופטים ע' 319

מתוך ידידי הסנהדרין
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

…בענין הסנהדרין, כבר שקלו וטרו בזה בכמה מקומות ואחדים מאלה שבתחלה הציעו זה או הסכימו על זה משכו את ידיהם, אלא שיש מציעים עתה מעין סנהדרין ולא סנהדרין ממש -- וכבר הי' מעין הצעה כזו בדור שלפני זה, וגדולי ישראל בטלוהו מכל וכי, והקטנים (ביראת שמים( ידעו אשר לא ישמע קולם כלל במחנה ישראל, כי רק דבר הוי' נר לרגלו, ולא ישמע לקול מדברים סרה על מנהיגי ישראל בדרך התורה והמצוה הלוחמים מלחמתה ומחזיקים את בדקה וכופים את ישראל ללכת בה, ואפילו אם יבואו אליהם בשם מפלגה, פרוגרס, שיתוף שם שמים עם דרך ארץ וכיוצא בו - גרש יגרשו אותם מן המחנה. ואם בדור ההוא בטלו הדבר מפני טעמים ידועים, הרי על אחת כמה וכמד בדורנו יתום זה, וד"ל.

. ורואים במותש אשר אפילו בין התומכין בהצעה הנ"ל הנה ככל שתתמעט מדת היראת שמים דחוג מסוים, כן תגדל ההתלהבות שלו לרעיון הסנהדרין או מעין סנהדרין וכו' ...

(ממכתב כט תמוז, תשט"ו)