שלוש השבועות

מתוך ידידי הסנהדרין
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תבנית:פירוש נוסף שלוש השְבוּ‏עוֹ‏ת – הינו מדרש אגדה המופיע בתלמוד הבבלי לפיו אסור ליהודים לעלות בצורה מאורגנת לארץ ישראל ולמרוד באומות העולם. קבוצות אנטי ציוניות דתיות, כגון נטורי קרתא, נוהגות להציג את המדרש כראיה תאולוגית.

המקור לשבועות

התלמוד הבבלי בסוף מסכת כתובות דן במשנה הקובעת שאדם רשאי לכפות על אשתו, ואשה רשאית לכפות על בעלה, לעלות לארץ ישראל. הגמרא מביאה אמירות שונות בזכות העלייה לארץ ישראל והישיבה בה ובגנות היציאה ממנה. מנגד, הגמרא מציינת את דעתו של רב יהודה המתנגד לעלייה לארץ ישראל מבבל וקובע שהדבר אסור בזמנו. במסגרת זאת מובאת האמירה של רבי יוסי בן חנינא:

"ג' שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקב"ה את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי" (מסכת כתובות קיא).

המדרש מתייחס לשלושה פסוקים דומים המופיעים במגילת שיר השירים:

  • "הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלַ‏ִם, בִּצְבָאוֹת, אוֹ, בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה: אִם-תָּעִירוּ וְאִם-תְּעוֹרְרוּ אֶת-הָאַהֲבָה, עַד שֶׁתֶּחְפָּץ" (פרק ב, פסוק ז).
  • "הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלַ‏ִם, בִּצְבָאוֹת, אוֹ, בְּאַיְלוֹת הַשָּׂדֶה: אִם-תָּעִירוּ וְאִם-תְּעוֹרְרוּ אֶת-הָאַהֲבָה, עַד שֶׁתֶּחְפָּץ" (פרק ג, פסוק ה).
  • "הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם, בְּנוֹת יְרוּשָׁלָ‏ִם: מַה-תָּעִירוּ וּמַה-תְּעֹרְרוּ אֶת-הָאַהֲבָה, עַד שֶׁתֶּחְפָּץ" (פרק ח, פסוק ד).

בהתאם לראייה המסורתית הרואה בשיר השירים משל ליחסי אלוהים ועם ישראל, רבי יוסי בן חנינא מפרש פסוקים אלו כקריאה שלא לדחוק בכח את הגאולה.

בהמשך, אומרת הגמרא: "אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה"

שלושת השבועות מוזכרות גם במדרש שיר השירים רבה.

היחס לשבועות

טענות אנטי ציוניות

מספר הוגים חרדים, כדוגמת האדמו"ר מסאטמר, השתמשו בשלוש השבועות כאסמכתא לגישתם האנטי ציונית, האוסרת עליה המונית לארץ ישראל ושלטון יהודי בה (חרדים מחוגים אלה עולים ומשתקעים בארץ משום שהאיסור "לעלות בחומה" מכוון רק לעליה המונית, אך עליית יחידים לארץ ישראל מותרת לשיטתם). בועידת השואה הבינלאומית באיראן שהתקיימה בדצמבר 2006, טענו נציגי נטורי קרתא כי השואה היא תוצאה של הפרת שתי השבועות הראושונות על ידי התנועה הציונית, מה שגרם לאומות העולם להפר את השבועה השלישית. בעולם החרדי בישראל נתקלה ההשתתפות בוועידה איראנית נגד ישראל בהתנגדות נחרצת, האדמו"ר מסאטמר גינה אותה באמצעות פשקוויל וחבר הכנסת משה גפני נאם נגדה בכנסת.

תשובות ציוניות

בקרב חוגים ציוניים דתיים נשמעו כמה תשובות לטענת שלוש השבועות:

  1. רבי חיים ויטאל כתב שיש ברייתא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, שמסייגת את תוקפן של שלוש השבועות ומצמצמת אותו לאלף שנה.
  2. שלוש השבועות הן מדרש אגדתי, ולפיכך אין להן תוקף הלכתי מחייב (מבוסס על דברי הרמב"ם שאמר כי אין להתחשב במדרשים לשם השגת הלכה). כראייה לכך מוזכרת הטענה ששלוש השבועות אינן מוזכרות באף אחד מספרי ההלכה, דוגמת משנה תורה לרמב"ם והשולחן ערוך, לרבי יוסף קארו.
  3. מכיוון שהגויים הפרו את חלקם, דהיינו רדו בישראל יותר מדי, פקע גם תוקפן של שתי השבועות האחרות, ובטל האיסור לעלות בחומה (מבוסס על דברי ר' שלמה קלוגר).
  4. הצהרת בלפור ולאחריה ועידת סן-רמו וההחלטה על תוכנית החלוקה של האו"ם ברוב קולות, מהווים רישיון מהאומות, ולפיכך הקמת מדינה אינה נחשבת כמרידה באומות.

לקריאה נוספת

תבנית:מיזמים

קישורים חיצוניים